Registrace na konferenci a vložení abstraktu do 16. září 2018
  Zaplacení vložného do 16. září 2018
  Zaslání příspěvků do 30. září 2018
  Conference registration and abstract submission by 16th September 2018
  Conference fee payment by 16th September 2018
  Paper submission by 30th September 2018
Úvodní stránka

Úvodní stránka

                                               

9. ročník mezinárodní konference Region v rozvoji společnosti se uskuteční 18. a 19. října 2018

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Vás srdečně zve na 9. ročník mezinárodní vědecké konference

"Region v rozvoji společnosti"

pod záštitou primátora statutárního města Brna Petra Vokřála

konference se koná za podpory statutárního města Brna

Konference je zaměřena na sdílení poznatků z ekonomické, sociální, demografické,
geografické a environmentální dimenze regionálního rozvoje a mezinárodních studií.

Hlavní témata konference 

  • agrobyznys
  • ekonomický pilíř v regionálním rozvoji
  • environmentální pilíř v regionálním rozvoji
  • rozvoj venkova
  • sociální pilíř v regionálním rozvoji 
  • cestovní ruch v regionálním rozvoji
  • bezpečnost 

Akceptované příspěvky budou navrženy k uveřejnění v Conference Proceedings Citation Index přístupném na Web of Knowledge, kde jsou již zařazeny sborníky z předešlých ročníků 2013, 2014 a 2016. O zařazení sborníku ročníku 2017 do této databáze bylo požádáno a dle informací pracovníků WoS hodnocení dosud probíhá.

Zaslané příspěvky budou prezentovány v jednotlivých sekcích formou přednášky. Postery budou vystaveny v průběhu celé konference.