Registrace na konferenci a vložení abstraktu do 30. června 2016
  Zaplacení vložného do 30. června 2016
  Zaslání příspěvků do 31. srpna 2016
  Conference registration and abstract submission by 30th June 2016
  Conference fee payment by 30th June 2016
  Paper submission by 31th August 2016
Úvodní stránka

Úvodní stránka

                                               

7. ročník mezinárodní konference Region v rozvoji společnosti se uskuteční dne 20. 10. 2016

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Vás srdečně zve na 7. ročník mezinárodní vědecké konference

"Region v rozvoji společnosti"

pod záštitou primátora statutárního města Brna Petra Vokřála

Konference je zaměřena na předávání poznatků z ekonomické, sociální, demografické, geografické a environmentální dimenze regionálního rozvoje a mezinárodních studií.

Hlavní témata konference

  • migrační krize a její dopad na regionální rozvoj

  • ekonomický a environmentální potenciál regionů

  • růst konkurenceschopnosti a sociální úrovně regionů

  • snižování nepřiměřených regionálních disparit

  • regionální vazby vývoje zemědělství, lesnictví a navazujícího zpracovatelského průmyslu

  • institucionální změny ve veřejné správě

  • vnitřní a mezinárodní migrační pohyby a integrace cizinců

  • hospodářské politiky v regionálních, národních i mezinárodních souvislostech

  • další dimenze společenského a ekonomického života na lokální, mikroregionální, (mezo)regionální a makroregionální úrovni.