Registrace na konferenci do 31. července 2019
  Zaplacení vložného do 31. července 2019
  Zaslání příspěvků do 31. srpna 2019
  Conference registration by 31th July 2019
  Conference fee payment by 31th July 2019
  Paper submission by 31th August 2019
Úvodní stránka

Úvodní stránka

                                               

10. ročník mezinárodní konference Region v rozvoji společnosti se uskuteční 10. a 11. října 2019

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Vás srdečně zve na 10. ročník mezinárodní vědecké konference

"Region v rozvoji společnosti"

konference se koná za podpory statutárního města Brna

Konference je zaměřena na sdílení poznatků z ekonomické, sociální, demografické,
geografické a environmentální dimenze regionálního rozvoje a mezinárodních studií.

Hlavní témata konference 

  • rozdílné vývojové tendence venkova
  • rovnováha mezi ekonomickým, environmentálním a sociálním pilířem rozvoje regionů
  • vnitřní a mezinárodní migrace a její regionální dopady
  • regionální politika v praxi a budoucnosti obcí, regionů a států
  • rozvoj území a projektový management

Akceptované příspěvky budou navrženy k uveřejnění v Conference Proceedings Citation Index přístupném na Web of Knowledge, kde jsou již zařazeny sborníky z předešlých ročníků 2013, 2014 a 2016. O zařazení sborníku ročníku 2017 do této databáze bylo požádáno a dle informací pracovníků WoS hodnocení dosud probíhá.

Zaslané příspěvky budou prezentovány v jednotlivých sekcích formou přednášky. Postery budou vystaveny v průběhu celé konference.