Registrace na konferenci a vložení abstraktu do 31. srpna 2017
  Zaplacení vložného do 31. srpna 2017
  Zaslání příspěvků do 31. srpna 2017
  Conference registration and abstract submission by 31th August 2017
  Conference fee payment by 31th August 2017
  Paper submission by 31th August 2017
Úvodní stránka

Úvodní stránka

                                               

8. ročník mezinárodní konference Region v rozvoji společnosti se uskuteční 19. a 20. října 2017

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Vás srdečně zve na 8. ročník mezinárodní vědecké konference

"Region v rozvoji společnosti"

pod záštitou primátora statutárního města Brna Petra Vokřála

konference se koná za podpory statutárního města Brna

Konference je zaměřena na předávání poznatků z ekonomické, sociální, demografické, geografické a environmentální dimenze regionálního rozvoje a mezinárodních studií.

Sponzoři konference

Hlavní témata konference

  • rozdílné vývojové tendence venkova

  • rovnováha mezi ekonomickým, environmentálním a sociálním pilířem rozvoje regionů

  • vnitřní a mezinárodní migrace a její regionální dopady

  • regionální politika v praxi a budoucnosti obcí, regionů a států

  • rozvoj území a projektový management

Akceptované příspěvky budou navrženy k uveřejnění v Conference Proceedings Citation Index přístupném na Web of Knowledge, kde jsou již zařazeny sborníky z předešlých ročníků 2013 a 2014. O zařazení sborníku ročníku 2016 do této databáze bylo požádáno.

Zaslané příspěvky budou prezentovány v jednotlivých sekcích formou přednášky. Postery budou vystaveny v průběhu celé konference.

 

 

Sponzoři konference