Registrace na konferenci do 31. července 2021
  Zaplacení vložného do 31. července 2021
  Zaslání příspěvků do 31. srpna 2021
  Conference registration by 31th July 2021
  Conference fee payment by 31th July 2021
  Paper submission by 31th August 2021
Úvodní stránka

Úvodní stránka

                                               

Ekosystémové služby jako nástroj pro rozvoj regionů v době vznikajících změn klimatu

Z důvodu pandemie koronaviru je 11. ročník mezinárodní konference

Region v rozvoji společnosti přesunut na příští rok.


Termín upřesníme v lednu 2021.

Děkujeme za pochopení.

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

11. ročník mezinárodní vědecké konference

"Region v rozvoji společnosti"

konference se koná za podpory statutárního města Brna

Hlavní témata konference 

  • Podpora ekosystémových služeb jako dopad změny klimatu
  • Platby za ekosystémové služby
  • Implementace ekosystémových služeb v rámci územního plánování
  • Ekosystémové služby jako nástroj snižování chudoby v rozvojových zemích
  • Ekosystémové služby a správa chráněných území
  • Význam zeleno-modré infrastruktury v městském prostoru
  • Využití ekosystémových služeb v procesu EIA / SEA
  • Vyjádření regeneračního / regeneračního / revitalizačního účinku na krajinu prostřednictvím ekosystémových služeb
  • Studentská konference Interní grantové agentury Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Akceptované příspěvky budou navrženy k uveřejnění v Conference Proceedings Citation Index přístupném na Web of Knowledge, kde jsou již zařazeny sborníky z předešlých ročníků 2013, 2014 a 2016. O zařazení sborníku ročníku 2017 a 2018 do této databáze bylo požádáno a dle informací pracovníků WoS hodnocení dosud probíhá.

Zaslané příspěvky budou prezentovány v jednotlivých sekcích formou přednášky. Postery budou vystaveny v průběhu celé konference.