Registrace na konferenci a vložení abstraktu do 31. srpna 2017
  Zaplacení vložného do 31. srpna 2017
  Zaslání příspěvků do 31. srpna 2017
  Conference registration and abstract submission by 31th August 2017
  Conference fee payment by 31th August 2017
  Paper submission by 31th August 2017
Úvodní stránka / Důležité termíny

Důležité termíny

Registrace na konferenci a vložení abstraktu do 31. srpna 2017 přes webovou aplikaci www.respo.frrms.mendelu.cz

Zaplacení vložného na konferenci do 31. srpna 2017.

Zaslání příspěvku do 31. srpna 2017 přes webovou aplikaci www.respo.frrms.mendelu.cz

Pozn.: Všechny akceptované příspěvky budou navrženy k uveřejnění v Conference Proceedings Citation Index přístupném na Web of Knowledge.