Registrace na konferenci a vložení abstraktu do 30. června 2018
  Zaplacení vložného do 30. června 2018
  Zaslání příspěvků do 31. srpna 2018
  Conference registration and abstract submission by 30th June 2018
  Conference fee payment by 30th June 2018
  Paper submission by 31th August 2018
Úvodní stránka / Důležité termíny

Důležité termíny

Registrace na konferenci a vložení abstraktu do 30. června 2018 přes webovou aplikaci www.respo.frrms.mendelu.cz

Zaplacení vložného na konferenci za zvýhodněnou cenu do 30. června 2018.

Zaplacení vložného na konferenci za standardní cenu do 31. srpna 2018.

Zaslání příspěvku do 31. srpna 2018 přes webovou aplikaci www.respo.frrms.mendelu.cz

Pozn.: Všechny akceptované příspěvky budou navrženy k uveřejnění v Conference Proceedings Citation Index přístupném na Web of Knowledge.