Registrace na konferenci do 31. července 2021
  Zaplacení vložného do 31. července 2021
  Zaslání příspěvků do 31. srpna 2021
  Conference registration by 31th July 2021
  Conference fee payment by 31th July 2021
  Paper submission by 31th August 2021
Úvodní stránka / Důležité termíny

Důležité termíny

Registrace na konferenci do 30. června 2021 přes webovou aplikaci www.respo.frrms.mendelu.cz

Zaplacení vložného na konferenci za zvýhodněnou cenu do 30. června 2021.

Zaplacení vložného na konferenci za standardní cenu do 31. srpna 2021.

Zaslání příspěvku do 31. srpna 2021 přes webovou aplikaci www.respo.frrms.mendelu.cz

Pozn.: Všechny akceptované příspěvky budou navrženy k uveřejnění v Conference Proceedings Citation Index přístupném na Web of Knowledge.