Registrace na konferenci a vložení abstraktu do 31. srpna 2017
  Zaplacení vložného do 31. srpna 2017
  Zaslání příspěvků do 31. srpna 2017
  Conference registration and abstract submission by 31th August 2017
  Conference fee payment by 31th August 2017
  Paper submission by 31th August 2017
Úvodní stránka / Poplatky

Poplatky

Výše vložného činí za účast na první dnu konference (19. října 2017) celkem 2000,- Kč, účast na obou dnech konference (19. 10. 2017 a 20. 10. 2017) celkem 2500,- Kč.

Úhrada vložného do: 31. srpna 2017.

Cena za první den konference (19. října 2017) zahrnuje náklady na zajištění průběhu konference, vydání sborníku a občerstvení včetně oběda  a společenského večera spojeného s noční prohlídkou orchidejí v Arboretu Mendelovy univerzity.

Cena za druhý den konference (20. října 2017) zahrnuje dopravu do Moravského krasu a zpět do Brna, občerstvení, přednášky s tématem rozvoje turistiky, ochrany přírody, výzkumu aj. v Moravském krasu vč. 3D projekcí v Domu přírody (Skalní mlýn, Moravský kras).  Poplatek rovněž zahrnuje návštěvu do některé z běžně veřejnosti nepřístupných jeskyní, ve kterých budou demonstrovány současné výsledky výzkumu analyzujícího ekologická a další rizika související s aktivitami v povodí vodních toků protékajících Moravským krasem.

V případě neúčasti se vložné nevrací.

Vložné je hrazeno na účet MENDELU v Brně: Komerční banka, Merhautova 1, 613 00 Brno.

Číslo účtu 7200310267/0100

Variabilní symbol: 3170181

Pro identifikaci Vaší transakce je bez podmínečně nutné uvádět variabilní symbol a ve zprávě pro příjemce své jméno a instituci.

Pro mezinárodní platební styk:

IBAN: CZ7001000000007200310267

SWIFT CODE: KOMBCZPPXXX

Zpráva pro příjemce transakce:  Vaše jméno a instituce