Registrace na konferenci a vložení abstraktu do 31. srpna 2017
  Zaplacení vložného do 31. srpna 2017
  Zaslání příspěvků do 31. srpna 2017
  Conference registration and abstract submission by 31th August 2017
  Conference fee payment by 31th August 2017
  Paper submission by 31th August 2017
Úvodní stránka / Program konference

Program konference 2017

                                                 

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

mezinárodní vědecké konference

"Region v rozvoji společnosti"

pod záštitou primátora statutárního města Brna Petra Vokřála

konference se koná za podpory statutárního města Brna

Program konference připravujeme