Registrace na konferenci a vložení abstraktu do 30. června 2018
  Zaplacení vložného do 30. června 2018
  Zaslání příspěvků do 31. srpna 2018
  Conference registration and abstract submission by 30th June 2018
  Conference fee payment by 30th June 2018
  Paper submission by 31th August 2018
Úvodní stránka / Programový výbor

Programový výbor

Ing. Jiří Schneider, Ph.D.

Prof. Dr. Ing. Libor Grega

Prof. JUDr. Anna Bandlerová, Ph.D.

Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.

Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, Ph.D.

Doc. Ing. Petr Blížkovský, Ph.D.

Doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.

Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.

Prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.

Prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.

Doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D.

Prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc.

Prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.

Doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.

Prof. Ing. Iva Živělová, CSc.

Prof. RNDr. René Wokoun, CSc.