Registrace na konferenci do 31. července 2021
  Zaplacení vložného do 31. července 2021
  Zaslání příspěvků do 31. srpna 2021
  Conference registration by 31th July 2021
  Conference fee payment by 31th July 2021
  Paper submission by 31th August 2021
Úvodní stránka / Šablona a požadavky na příspěvek

Šablona příspěvku

Příspěvek je nutno odevzdat přes aplikaci na adrese cirkular.cz/respo
O zařazení příspěvku do sborníku bude rozhodnuto na základě recenzního řízení. Sborník bude vydán v elektronické podobě na CD s ISBN.
Do sborníku nebudou zařazeny příspěvky nezpracované dle požadovaného formátu a odevzdané po termínu.
Vložením příspěvku souhlasíte s uveřejněním ve sborníku z konference.
Formát příspěvku a pokyny pro autory:
  • Akceptovány budou příspěvky ve struktuře vědeckého článku (úvod, cíl, metodika, výsledky, diskuse, závěr, literatura) v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.
  • Každý příspěvek musí obsahovat název, abstrakt a klíčová slova v anglickém jazyce.
  • Maximální délka příspěvku je 5000 slov.
  • Šablona příspěvku je k dispozici zde.