Registrace na konferenci a vložení abstraktu do 31. srpna 2017
  Zaplacení vložného do 31. srpna 2017
  Zaslání příspěvků do 31. srpna 2017
  Conference registration and abstract submission by 31th August 2017
  Conference fee payment by 31th August 2017
  Paper submission by 31th August 2017
Úvodní stránka / Šablona a požadavky na příspěvek

Šablona příspěvku

Účastníci konference vyplní registrační formulář na webové stránce konference s uvedením názvu a abstraktu příspěvku (maximálně 1800 znaků).

Příspěvek je nutno odevzdat v obou formátech PDF a DOC přes webovou stránku konference. Šablona příspěvku je k dispozici na webových stránkách konference. Do sborníku nebudou zařazeny příspěvky nezpracované dle požadovaného formátu a zaslané po termínu. Akceptovány budou příspěvky ve struktuře vědeckého článku (úvod, cíl, metodika, výsledky, diskuse, závěr, literatura) v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Název, abstrakt a klíčová slova musí být vždy uvedeny i v anglickém jazyce. Maximální délka příspěvku je 5000 slov. O zařazení příspěvku do sborníku bude rozhodnuto na základě recenzního řízení. Sborník bude vydán v elektronické podobě na CD s ISBN.