Registrace na konferenci a vložení abstraktu do 30. června 2018
  Zaplacení vložného do 30. června 2018
  Zaslání příspěvků do 31. srpna 2018
  Conference registration and abstract submission by 30th June 2018
  Conference fee payment by 30th June 2018
  Paper submission by 31th August 2018
Úvodní stránka / Sborník příspěvků a prezentace

Sborník příspěvků

Sborník příspěvků v PDF podobě z 8. ročníku mezinárodní vědecké konference "Region v rozvoji společnosti 2017" - (25MB).

Sborník příspěvků v PDF podobě z 7. ročníku mezinárodní vědecké konference "Region v rozvoji společnosti 2016" - (34MB).

Sborník příspěvků v PDF podobě z 6. ročníku mezinárodní vědecké konference "Region v rozvoji společnosti 2014" (25MB).

Sborník příspěvků v PDF podobě z 5. ročníku mezinárodní vědecké konference "Region v rozvoji společnosti 2013" (10MB).

Sborník příspěvků v PDF podobě ze 4. ročníku mezinárodní vědecké konference "Region v rozvoji společnosti 2012" (18MB).

Sborník příspěvků v PDF podobě z 3. ročníku mezinárodní vědecké konference "Region v rozvoji společnosti 2011" (41MB).

Sborník příspěvků v PDF podobě z 2. ročníku mezinárodní vědecké konference "Region v rozvoji společnosti 2010" (45MB).

Sborník příspěvků v PDF podobě z 1. ročníku mezinárodní vědecké konference "Region v rozvoji společnosti 2009" (22MB).

Prezentace

Mgr. et Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D. - Visegrádský region a migrační krize

Mgr. František Kubeš - Integrované nástroje a územní dimenze jako nové přístupy k rozvoji regionů

Ing. Petr Mazouch - Přesnost a spolehlivost statistických ukazatelů na úrovni krajů: příklad ekonomické aktivity

Dr. Ing. Marie Zezůlková - Nové výzvy pro Brno v metropolitním plánování v kontextu EU 2020


Petr Bližkovský - Regions in agricultural development: Narratives from the field

Jan Holeček - Současný stav spolupráce v Brněnské metropolitní oblasti

Viktor Jaroš - Regiony a města ve světle nových pravidel EU v programovacím období 2014-2020

Marek Jetmar - Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce

František Kubeš - Česká republika v programovém období 2014 -- 2020, integrované nástroje