Registrace na konferenci a vložení abstraktu do 31. července 2016
  Zaplacení vložného do 31. července 2016
  Zaslání příspěvků do 31. srpna 2016
  Conference registration and abstract submission by 31th July 2016
  Conference fee payment by 31th July 2016
  Paper submission by 31th August 2016
Main page

Main page

                                               

7. ročník mezinárodní konference Region v rozvoji společnosti se uskuteční dne 20. 10. 2016

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Vás srdečně zve na 7. ročník mezinárodní vědecké konference

"Region v rozvoji společnosti"

pod záštitou primátora statutárního města Brna Petra Vokřála

Konference je zaměřena na předávání poznatků z ekonomické, sociální, demografické, geografické a environmentální dimenze regionálního rozvoje a mezinárodních studií.

Hlavní témata konference

  • rozdílné vývojové tendence venkova

  • rovnováha mezi ekonomickým, environmentálním a sociálním pilířem rozvoje regionů

  • vnitřní a mezinárodní migrace a její regionální dopady

  • regionální politika v praxi a budoucnosti obcí, regionů a států

  • rozvoj území a projektový management

Akceptované příspěvky budou navrženy k uveřejnění v Conference Proceedings Citation Index přístupném na Web of Knowledge, kde jsou již zařazeny sborníky z předešlých ročníků 2013 a 2014.

Zaslané příspěvky budou prezentovány v jednotlivých sekcích formou přednášky. Postery budou vystaveny v průběhu celé konference.

Pozvaní přednášející

Ing. Petr Vokřál, Primátor statutárního města Brna

Doc. Ing. Petr Blizkovsky, Ph.D., Director, Directorate 1 Agriculture (SCA - Special Committee Agriculture), Brussels

Mgr. Viktor Jaroš, vedoucí odboru řízení programu, Úřad Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, Brno

Ing. Marek Jetmar, Ph.D., Svaz měst a obcí ČR, Praha

Mgr. František Kubeš, vedoucí oddělení urbánní politiky odboru rozvoje a strategie regionální politiky, Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha

Ing. Dr. Marie Zezůlková, vedoucí Kanceláře strategie města Brna

prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, PhD, Mezinárodní politologický ústav, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita Brno

Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová, Ph.D., Katedra politologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita Brno