Registrace na konferenci a vložení abstraktu do 31. července 2016
  Zaplacení vložného do 31. července 2016
  Zaslání příspěvků do 31. srpna 2016
  Conference registration and abstract submission by 31th July 2016
  Conference fee payment by 31th July 2016
  Paper submission by 31th August 2016
Main page

Main page

                                               

7. ročník mezinárodní konference Region v rozvoji společnosti se uskuteční dne 20. 10. 2016

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Vás srdečně zve na 7. ročník mezinárodní vědecké konference

"Region v rozvoji společnosti"

pod záštitou primátora statutárního města Brna Petra Vokřála

konference se koná za podpory statutárního města Brna

Konference je zaměřena na předávání poznatků z ekonomické, sociální, demografické, geografické a environmentální dimenze regionálního rozvoje a mezinárodních studií.

Hlavní témata konference

  • rozdílné vývojové tendence venkova

  • rovnováha mezi ekonomickým, environmentálním a sociálním pilířem rozvoje regionů

  • vnitřní a mezinárodní migrace a její regionální dopady

  • regionální politika v praxi a budoucnosti obcí, regionů a států

  • rozvoj území a projektový management

Akceptované příspěvky budou navrženy k uveřejnění v Conference Proceedings Citation Index přístupném na Web of Knowledge, kde jsou již zařazeny sborníky z předešlých ročníků 2013 a 2014.

Zaslané příspěvky budou prezentovány v jednotlivých sekcích formou přednášky. Postery budou vystaveny v průběhu celé konference.

Pozvaní přednášející

1. Ing. Petr Vokřál, Primátor statutárního města Brna: Úvodní přednáška 

2. Ing. Marek Jetmar, Ph.D., Poradce místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace, Úřad vlády ČR, Praha: "Sociální služby jako téma meziobecní spolupráce"

3. Mgr. František Kubeš, vedoucí oddělení urbánní politiky odboru regionální politiky, Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha: "Integrované nástroje a územní dimenze jako nové přístupy k rozvoji regionů"

4. Ing. Petr Mazouch, PhD. Proděkan pro zahraniční styky a rozvoj, Fakulta informatiky a statistiky, VŠE v Praze: "Přesnost a spolehlivost statistických ukazatelů na úrovni krajů: příklad ekonomické aktivity"

5. Mgr. et Mgr. Martin Hrabálek, PhD., Ústav teritoriálních studií, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, MENDELU: "Visegrádský region a migrační krize"

6. Mgr. Jana Ryšavá, Odbor bezpečnostní politiky, Ministerstvo vnitra ČR: "Bezpečností aspekty migrace v ČR a na jižní Moravě"

7. Dr. Ing. Marie Zezůlková, vedoucí Kanceláře strategie města Brna: "Nové výzvy pro Brno v metropolitním plánování v kontextu EU 2020"