Registrace na konferenci a vložení abstraktu do 30. června 2018
  Zaplacení vložného do 30. června 2018
  Zaslání příspěvků do 31. srpna 2018
  Conference registration and abstract submission by 30th June 2018
  Conference fee payment by 30th June 2018
  Paper submission by 31th August 2018
Main page / Conference Programme

Program konference 2018

                                                 

Mendel University in Brno

Faculty of Regional Development and International Studies

International Scientific Conference

"Region in the Development of Society"

Under the auspices of Petr Vokřál, Mayor of the Statutory City of Brno

The conference is held with the support of the statutory city of Brno

Program - rozdělení do sekcí ke stažení

PROGRAM

08:30 – 9:45 Registrace účastníků a občerstvení v přízemí budovy Z, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, třída Generála Píky 7, Brno 

10:00 – 10:10 Oficiální zahájení konference: Ing. Jiří Schneider, Ph.D. (děkan Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií) Ing. Petr Vokřál (Primátor statutárního města Brna)

10:10 – 12:00 Plenární zasedání: Aktuální aspekty regionálního rozvoje, aula FRRMS

Mgr. Ing. Richard Turcsányi, Ph.D. (Ústav teritoriálních studií Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií): Role Číny v rozvoji střední Evropy: dobrá příležitost nebo noční můra?

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D. (náměstek pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny, Ministerstvo životního prostředí): Environmentální pilíř regionálního rozvoje

Mgr. Martin Bastl, Ph.D. (vrchní ministerský rada, koordinátor evaluace, Oddělení monitoringu a evaluace, Odbor řízení operačních programů, Ministerstvo pro místní rozvoj): Evaluace rozvojových programů

Ing. Petr Mazouch, Ph.D. (proděkan pro zahraniční styky a rozvoj, Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze): Možnosti a limity regionální statistiky

doc. Ing. Jan Sucháček, Ph.D. (vedoucí Katedry regionální a environmentální ekonomiky, Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava): Kraje České republiky v celostátním televizním zpravodajství

PaedDr. Zdeněk Peša (starosta obce Olešnice): Realizace programu obnovy a rozvoje venkova prostřednictvím místních akčních skupin

kpt. Bc. Silvie Stejskalová (Odbor cizinecké policie Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje): Vývoj legální a nelegální migrace na teritoriu Jihomoravského kraje

12:00 – 13:00 Přestávka na oběd

13:00 – 14:30 Sekce: Sociální pilíř v regionálním rozvoji (místnost Z14), Regionální rozvoj (místnost Z15), Agrobyznys (místnost Z11)

14:30 – 15:00 Přestávka s občerstvením

15:00 – 16:30 Sekce: Ekonomický pilíř v regionálním rozvoji (místnost Z14), Regionální studia (místnost Z15), Rozvoj venkova (místnost Z11)

14:30 – 15:00 Přestávka s občerstvením

15:00 – 18:30 Sekce: Environmentální pilíř v regionálním rozvoji (místnost Z15), Turismus v regionálním rozvoji (místnost Z14), Využití technologií v regionálním rozvoji (místnost Z11)

18:30 – 19:30 Arboretum MENDELU: Noční prohlídka skleníků s expozicí tropických orchidejí a tilandsií (odborný výklad: Ing. Anna Buchtová, specialistka Martina Žaludová) http://arboretum.mendelu.cz/cz 

19:30 – 22:00 Konferenční raut s ochutnávkou vín z  Akademické vinotéky (přízemí FRRMS) http://www.akademickavinoteka.cz/ 


Konferenční exkurze do Moravského krasu - 20. října 2017

8:30 odjezd autobusem od fakulty (FRRMS, třída Generála Píky 7)

9:30 příjezd k Domu přírody (Blansko, Skalní Mlýn) http://www.dumprirody.cz/moravsky-kras/ 

9:30 – 11:30 expozice Domu přírody Moravského krasu - Skalní mlýn (odborný výklad: RNDr. Leoš Štefka, Ing. Miroslav Chlápek), přednášky k vědeckým projektům probíhajícím v Moravském krasu a příp. jiná sdělení, naučný film (3D) o Moravském krasu

11:45 – 12:45 oběd a káva (hotel Skalní mlýn) http://www.skalnimlyn.cz/ 

12:45 odjezd autobusem k jeskyni Býčí skála (Josefov) http://www.jizni-morava.cz/objekt/31839-jeskyne-byci-skala-u-adamova 

13:00 – 14:30 exkurze do jeskyně Býčí skála zaměřená na vliv regionálního rozvoje na prostředí jeskynních systémů Moravského krasu (odborný výklad: RNDr. Leoš Štefka, RNDr. Antonín Tůma)

15.30 příjezd k fakultě (FRRMS)

Důležité instrukce pro účastníky

Vzhledem k tomu, že navštívíme mimo jiné i běžně veřejnosti nepřístupnou jeskyni Býčí skála, je nezbytná pevná obuv, teplejší oblečení (v jeskyni je stálá teplota 8 °C) a baterku nebo čelovku. Doporučujeme si vzít příp. i přilbu (dostačující je cyklistická přilba). Návštěva jeskyně není fyzicky náročná ani nebezpečná, ale je potřeba dodržovat bezpečnostní pokyny, abychom zabránili případnému úrazu. Návštěva jeskyně trvá asi 45 minut a bez patřičného vybavení ji nelze absolvovat.

The program of the conference is being prepared