Registrace na konferenci do 31. července 2021
  Zaplacení vložného do 31. července 2021
  Zaslání příspěvků do 31. srpna 2021
  Conference registration by 31th July 2021
  Conference fee payment by 31th July 2021
  Paper submission by 31th August 2021
Main page / Program Committee

Program Committee

Ing. Jiří Schneider, Ph.D. 

Doc. RNDr, Peter Mederly, Ph.D.

Doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D.

Doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D.

Doc. Dr. Ing. Alena Salašová

Prof. RNDr. Bernard Šiška, Ph.D.

Doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Ing. Juraj Švajda, Ph.D.