Registrace na konferenci a vložení abstraktu do 30. června 2018
  Zaplacení vložného do 30. června 2018
  Zaslání příspěvků do 31. srpna 2018
  Conference registration and abstract submission by 30th June 2018
  Conference fee payment by 30th June 2018
  Paper submission by 31th August 2018
Main page / Conference Proceedings

Conference Proceedings

Proceedings of the articles in PDF format from the 8th annual international scientific conference "Region in the development of society 2017" - (25MB).

Proceedings of the articles in PDF format from the 7th annual international scientific conference "Region in the development of society 2016" (34 megabytes).

Proceedings of the articles in PDF format from the 6th annual international scientific conference "Region in the development of society 2014" (25 megabytes).

Proceedings of the articles in PDF format from the 5th annual international scientific conference "Region in the development of society 2013" (10 megabytes).

Proceedings of the articles in HTML format from the 4th annual international scientific conference "Region in the development of society 2012".

Proceedings of the articles in PDF format from the 3rd annual international scientific conference "Region in the development of society 2011" (41 megabytes).

Proceedings of the articles in PDF form from the second annual international scientific conference "Region in the development of society 2010 '(45 megabytes).

Proceedings of the articles in PDF form from the first annual international scientific conference "Region in the development of the society 2009" (22 megabytes).

Presentations

Petr Bližkovský - Regions in agricultural development: Narratives from the field

Jan Holeček - Současný stav spolupráce v Brněnské metropolitní oblasti

Viktor Jaroš - Regiony a města ve světle nových pravidel EU v programovacím období 2014-2020

Marek Jetmar - Projekt Svazu na podporu meziobecní spolupráce

František Kubeš - Česká republika v programovém období 2014 -- 2020, integrované nástroje